Menu

Zakres tematyczny targów

I. OBRONA MORZA I WYBRZEŻA
1. Okręty marynarki wojennej – uzbrojenie i wyposażenie
2. Uzbrojenie i sprzęt obrony wybrzeża jednostek Marynarki Wojennej
3. Lotnictwo Marynarki Wojennej
4. Stanowiska dowodzenia w Marynarce Wojennej i sprzęt wspomagający podejmowanie decyzji
5. Systemy i sprzęt łączności i obserwacji technicznej w Marynarce Wojennej
6. Uzbrojenie i wyposażenie morskich sił wojsk specjalnych
7. Przedmioty mundurowe i wyposażenie osobiste marynarzy
8. Żywność i sprzęt przygotowania posiłków na okrętach i na lądzie

II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA
1. Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie Straży Granicznej
2. Specjalistyczny sprzęt i wyposażenie Policji
3. Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie oddziałów antyterrorystycznych Policji i Straży Granicznej
4. Stanowiska wspomagania kierowania w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
5. Stanowiska zarządzania i techniki łączności w sytuacjach kryzysowych
6. Systemy i sprzęt MW RP, SG i Policji ochrony baz, portów oraz jednostek przed niepożądaną penetracją.

III. RATOWNICTWO NA MORZU I WYBRZEŻU
1. Sprzęt ratownictwa morskiego
2. Sprzęt ratowniczy na wodach przybrzeżnych i śródlądowych
3. Sprzęt technicznego ratownictwa lądowego
4. Aparatura kontrolno-pomiarowa
5. Sprzęt ratownictwa medycznego
6. Sprzęt do udzielania pomocy technicznej i ochrony środowiska
7. Ochronne wyposażenie osobiste ratowników